dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Chenghua 1 in Taiwan is ...

AD1465

Chenghua 1 is also...

Zhengtong30

Jingtai16

Tianshun9

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1462 Tianshun 6

561

ren wu

Horse

1463 Tianshun 7

560

gui wei

Goat

1464 Tianshun 8

559

jia shen

Monkey

1465 Chenghua 1

558

yi you

Rooster

1466 Chenghua 2

557

bing shu

Dog

1467 Chenghua 3

556

ding hai

Pig

1468 Chenghua 4

555

wu tse

Rat