dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Chenghua 1 in Taiwan is ...

AD1465

Chenghua 1 is also...

Zhengtong30
Jingtai16
Tianshun9

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1462 Tianshun 6 560 ren wu Horse
1463 Tianshun 7 559 gui wei Goat
1464 Tianshun 8 558 jia shen Monkey
1465 Chenghua 1 557 yi you Rooster
1466 Chenghua 2 556 bing shu Dog
1467 Chenghua 3 555 ding hai Pig
1468 Chenghua 4 554 wu tse Rat