dynaera.com
Quick lookup of current and historical eras
日本語
中文(简)
中文(繁)
What dynasty or era are in Japan or Taiwan now?

Zhengde 1 in Taiwan is ...

AD1506

Zhengde 1 is also...

Tianshun50
Chenghua42
Hongzhi19

Age Lookup

Year Local year Age Ganzhi Zodiac
1503 Hongzhi 16 519 gui hai Pig
1504 Hongzhi 17 518 jia tse Rat
1505 Hongzhi 18 517 yi chou Ox
1506 Zhengde 1 516 bing yin Tiger
1507 Zhengde 2 515 ding mao Rabbit
1508 Zhengde 3 514 wu zhen Dragon
1509 Zhengde 4 513 ji si Snake